گرایش اقتصاد انرژی

با عنوان : ارتباط ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير در ساختارهای متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا

دانشگاه صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

پایان­ نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

عنوان:

ارتباط ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير در ساختارهای متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا مطالعه موردي بر روي نفت

استاد راهنما:

دکتر قهرمان عبدلی

 استاد مشاور:

دكتر سيد رضا نظري

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

در صنعت نفت گزارشهاي متنوعي از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ توليد يا استخراج براي كشور هاي مختلف ارائه مي گردد، که در این بین تنوع شدید در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف نظاره میگردد. در این مقاله آغاز به ارائه مدلی برای دستیابی به ارتباط میان مقدار استخراج و ذخایر پرداخته شده می باشد. نتایج بدست آمده با فرض وجود دو بهره بردار نشان دهنده آن می باشد که در ساختارهای متنوع بازار و با در نظر داشتن تفاوت در نرخ تنزیل بهره برداران و هزینه های بهره برداری، مقدار استخراج برای هر بهره بردار علاوه بر آنکه تابعی از مقدار ذخایر وی می باشد، تابعی از مقدار ذخایر حریف وی نیز می باشد. همچنین تاثیر ریسک ناشی از تقاضا و تاثیر آن بر مقادیر استخراج مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. شواهد تجربی جهت مطالعه تعامل کشورهای اوپک و غیر اوپک در صنعت نفت در سال های 2008-1979، نشان از وجود چنین ارتباط ای میان بهره برداران داشته و قادر به توضیح تنوع نظاره شده در نسبت ذخایر به مقدار استخراج، با در نظر داشتن عوامل ذکر گردیده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1- کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در صنعت نفت گزارشهاي متنوعي از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ توليد يا استخراج بطور گسترده اي براي كشور هاي مختلف ارائه مي گردد، که در این بین تنوع زیادی در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف نظاره میگردد. نحوه استخراج در دوره های زمانی متفاوت و یافتن ارتباط میان استخراج و ذخایر و مطالعه عوامل موثر بر آن موضوع اصلی این رساله خواهد بود. پس محقق کوشش نموده می باشد تا ارتباط ای میان استخراج و ذخایر اثبات شده یافته و آن را مورد مطالعه تجربی قرار دهد. بر این اساس فصل اول طرح را به ارائه مساله، هدف و ضرورت، فرضیه و متدولوژی پژوهش و موانع و معضلات بر سر آن تخصیص داده شده می باشد. در فصل دوم به پیشینه و مبانی نظری پژوهش پرداخته و نظریه هایی که در این خصوص مطرح شده اند را بازگو کرده و به ارائه مدلی در این زمینه می پردازیم. در فصل سوم به تبین مدل جهت دستیابی به ارتباط میان تولید و ذخایر و عوامل اثر گذار بر این ارتباط پرداخته شده می باشد. در فصل چهارم به تصریح و برآورد مدل با در نظر داشتن داده های آماری و مشاهدات پرداخته و در فصل پنجم نتایج مورد مطالعه قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت تحقیقات بعدی ارائه گردیده می باشد. در تمامی تولید پژوهش مطالعه بر روی نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع پایان پذیر انجام گرفته می باشد.

2-1- اظهار مسئله

در صنعت نفت گزارشهاي متنوعي از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ توليد يا استخراج بطور گسترده اي براي كشور هاي مختلف ارائه مي گردد. طبق شواهد آماري شركت بريتيش پتروليوم (BP) اين نسبت در سال 1980 براي كشور انگلستان 24.4 براي كشور آمريكا 9.8 و عربستان سعودي 44.8 گزارش شده می باشد. در حاليكه در سال 2008 اين نسبتها براي انگلستان به مقدار 6 كاهش، در آمريكا با افزايشي مختصر به 12.5و براي عربستان صعودي به 66.7 افزايش پيدا كرده می باشد.

همچنین مطالعه این نسبت در میان کشورهای اوپک و غیر اوپک تفاوت فاحشی از لحاظ مقدار نسبت ذخایر به استخراج را نشان میدهد. در شکل (1-1) این نسبت برای کل ذخایر جهان و مقدار کل کل تولید کشورها و همچنین برای کشورهای اوپک و غیر اوپک به تفکیک نشان داده شده می باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده می باشد این نسبت در میان کشورهای اوپک برای دوره سالهای 2008-1980 در بازه 94-43 و برای کشورهای غیر اوپک در همین دوره در بازه 19-13 تغییر داشته می باشد. این در حالیست که این نسبت در دوره ذکر گردیده برای کل تولید و ذخایر دنیا در بازه 43-29 نوسان داشته می باشد. از آنجائيكه تنوع نسبت R/P اعلام شده در اين گزارش ها در ميان كشورهاي مختلف متفاوت می باشد، كشف علت اين تغييرات و مطالعه اینکه نسبت ذخایر به تولید به چه عواملی وابسته می باشد موضوع اصلي اين تحقيق مي باشد. یافتن مدل و مطالعه اثر ساختارهای بازار متفاوت بر این نسبت و همچنین تعیین عوامل تاثیر گذار بر این نسبت و مطالعه تجربی مدل بدست آمده با در نظر داشتن داده های آماری موجود می تواند به گونه ای موثر توضیح دهنده وضع موجود باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

تحليل اقتصادي معدن، نفت و گاز طبيعي اساسا با تحليل اقتصادي بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات تفاوت دارد. بدين دليل كه ذخایر معدن، نفت و گاز، منابعي تمام شدني هستند. اگر اين گونه تصور كنيم كه صاحب هر معدن مانند هر مدير اقتصادي فردي می باشد كه به حداكثر سود منطقي مي انديشد، آنگاه عوامل ديگري نيز در اين ميان وجود دارند كه در مورد معدن نفت و گاز طبيعي منحصر به فرد مي باشند. در بخش هاي ديگر، سود هنگامي به حداكثر مي رسد كه درآمد نهايي با هزينه نهايي برابر گردد در حالي كه صاحب منابع تجديد ناپذير بايد نه تنها در مورد افزايش منافع فعلي مطمئن باشد، بلكه بايد بداند كه اين افزايش اگر استخراج به تعويق نيفتد، جبران كاهش سود آينده را مي كند. همچنین با در نظر داشتن اینکه نفت خام از حامل های عمده انرژی می باشد که بعد از شناسائی و کشف مورد بهره برداری قرار می گیرد و از آنجا که انرژی یکی از عوامل تولید می باشد که با عوامل دیگر تولید مانند نیروی کار و سرمایه ترکیب شده و محصول را به وجودمی آورد، لذا در جوامع صنعتی، سهم انرژی در تولید محصول نسبت به سایر عوامل تولید افزایش قابل توجهی داشته می باشد. پس انرژی از ارکان اصلی اقتصاد و در جوامع پیشرفته نیز، خمیر مایه توسعه اقتصادی به شمار می رود.

اقتصاد منابع پایان پذیر، بعنوان شاخه مهمی از اقتصاد منابع طبیعی حوزه وسیعی را در ادبیات اقتصادی امروز – بویژه پس از بحران نفتی 1973 – بخود اختصاص داده می باشد. هسته مرکزی الگو بهره برداری بهینه از منابع پایان پذیر مسئله کمیابی این منابع می باشد. . پيشتاز مطالعه منابع زيرزميني به روش اقتصادي، جونز2 در سال 1865 بود. وي به مطالعه ذخاير ذغال سنگ در انگليس پرداخت. او وجود ذخيره ثابت معدني در زير زمين را رد كرد، در حاليكه همان سال پيش بيني كرد كه هزينه نهايي با افزايش استخراج ذخاير ذغال سنگ افزايش خواهد يافت. اين نظريه در سال 1913 تحقق يافت و توليد ذغال سنگ انگلستان در سال 1913 با يك طریقه نزولي مواجه خواهد گردید. دانشمندان عقیده دارند كه امروزه ميلياردها تن ذخاير در زير زمين وجود دارند كه دستيابي به آنها نيازمند سرمايه گذاري كلان و هزينه بالاي استخراج مي باشند. پس از آن هتلینگ در سال 1930 با تکیه بر کمیابی منابع پایان پذیر اعلام داشت که در صورت بهره برداری بهینه از یک منبع پایان پذیر، قیمت یک واحد منبع طبیعی پایان پذیر منهای هزینه استخراج آن در طول زمان، گرایش به این خواهد داشت که با نرخی معادل نرخ بازدهی دارائیهای سرمایه ای (مثلا نرخ بهره) افزایش یابد. از آن پس به تکریم وی در ادبیات منابع پایان پذیر این قائده به اصل هتلینگ نامیده گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گوردون (1967) نظريه هتلينگ را مبني بر افزايش ارزش ذخاير زيرزميني در طي زمان مورد سؤال قرار داد و ابراز داشت كه صنايع بكار گيرنده ذخاير معدني به ترتيبي كه هتلينگ بيان داش، اقدام نمي كنند. پروفسور آدلمن (1970) تفاوت ميان صنايع معدني و غير معدني را مورد ترديد قرار داد. اما انفجار قيمت نفت طي سالهاي 1973-74 و 1979 عقايد اقتصادي راجع به ذخاير زيرزميني را به سمت و سوي ديگري سوق داد. بسياري از اقتصاددانان مانند سولو (1974)، استيگلتيز (1976)، داس گوپتا و هيل (1979)، ميلر و آپتن (1985) و آرو (1977) تا مدتها به تفکر ، مطالعه و پژوهش در این زمینه مشغول بوده و نظریه های متفاوتی در زمینه منابع پایان پذیر ارائه نموده اند،که حاکی از اهمیت این موضوع می باشد

با در نظر داشتن آن چیز که گفته گردید و در نظر داشتن اینکه بهره برداران از منابع، همواره با عدم قطعيت در تقاضا و ساختار هاي متفاوت بازار براي گسترش سطح استخراج خود مواجه اند و ريسك ناشي از ان بر روي تصميمات گسترش و يا تثبيت سطح هاي توليد و استخراج بسيار مهم خواهد بود، لذا لحاظ کردن ساختار هاي متفاوت بازار و ريسك تقاضا جهت دستيابي به نتايج با قدرت توضيح دهندگي بالا ضرورري می باشد.

دستيابي به مدلي كه با در نظر داشتن حجم ذخایر و ميزان استخراج از منابع و همچنين ساختارهاي متفاوت بازار و ريسك تقاضا قدرت توضيح دهندگي بالايي بر روي اطلاعات واقعي داشته باشد، ضرورت اصلي تحقيق حاضر مي باشد. از آنجائيكه طبق مدل هاي پايه اي استخراج همواره از ارتباط ميان ذخایر و استخراج بحث به ميان مي آيد و با در نظر داشتن اطلاعات اعلام شده و نظاره تنوع نسبت R/P در طول زمان در ميان كشورهاي مختلف، كشف علت وقوع اين تغييرات ضرورت اين تحقيق را روشن مي سازد.

تعداد صفحه : 92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان