با عنوان : مطالعه اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه اثر حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

این پژوهش به مطالعه ارتباط بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در راستاي اين هدف كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه صورت هاي مالي (تراز نامه صورت حساب سود و زيان) و اطلاعات مورد نياز كه در سال هاي 86 تا 90 اراده داده بودند مورد بررسي قرار گرفته در مجموع تعداد 115 شركت از صنايع مختلف انتخاب شدند به مقصود آزمون فرضيه از رگرسيون چند متغير بهره گیری كنند و معني دار بودن آنها با بهره گیری از آماره T و F صورت گرفت. همچنين براي آزمون خود هبستگي مدل از آزمون دوربين – واتسون بهره گیری شده باشد. نتيجه تحقيق نشان مي دهد كه ارتباط معناداري بين حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی هست.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند هرچند اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند کاهش می یابد. این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی متناسب می باشد. قائمی و وطن پرست ضمن تصریح به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر می کند.

اما قضیه تفاوت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجه ی وجود اطلاعات محرمانه به وجودمی آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می گردد و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می گردد. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطح مناسبی هدایت می کند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این پژوهش در جستجوی پاسخی برای این سوال می باشد که آیا ارتباط بین حجم مبادلات غیرعادی و ارزش معاملات سهام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دراد؟

2-1- اظهار مسأله

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین بخش های اقتصادی و مالی کشورها بطور مستمر در حال تغییر، پویایی و توسعه می باشد. گاه به دلیل بحران های مالی و اقتصادی و حتی بحران های سیاسی دچار چالش های عظیم می گردد و گاه در سایه کار و کوشش و رونق اقتصادی تعاملات اجتماعی و سیاسی و نگاه مثبت به سرمایه گذاری توسعه می یابد. به گونه کلی می توان گفت بازار سرمایه در هر کشوری عبارت می باشد از سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های اصلی آن یعنی صنعت، خدمات و تجارت می باشد.

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی بعنوان مؤلفه های اصلی ارزیابی و اندازه گیری فعالیت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد این مولفه، مدام در حال تغییر و دست خوش تحولات قابل ملاحظه ای می باشند.

یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم­گیری صحیح، داشتن اطلاعات معنایی و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد که اگر درست فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی را برای فرد تصمیم­گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر چگونگی دست­یابی به اطلاعات نیز مهم می باشد: در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع گردد می­تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد سبب گردد. پس یکی از مهم­ترین صورت­های مالی اساسی که در ایران بر آگاه کردن بازار از عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند، صورت سود و زیان می باشد(قائمی و وطن­پرست، 1382).

هدف از افشای اطلاعات مالی شرکت ها کاهش توزیع نادرست اطلاعات موثر در تصمیم­گیری بهره گیری­کنندگان در بازار سرمایه می باشد. در صورتی که اطلاعات نادرست توزیع گردد گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که این امر باعث به وجودآمدن شرایطی خواهد گردید که به تصمیم­گیری نادرست گروه دارای اطلاعات کمتر می­انجامد و به بیانی دیگر منجر به انتخاب نادرست آنها خواهد گردید. انتخاب نادرست به وضعیتی اطلاق می­شودکه در بازار یک شخص یا گروهی از اشخاص نسبت به سایر اشخاص یا گروه­های بازار، در مبادلات دارای مزیت اطلاعاتی داشته باشند. یکی از کاربردهای بالقوه­ی اطلاعاتی منتشر گردید. از سوی شرکت با کاهش شکاف انتظارات سرمایه­گذاران کاهش مزیت اطلاعاتی بعضی از سرمایه­گذاران و در نتیجه کاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه می باشد. این استدلال، بوسیله آکرلاف (1970) مطرح شده که عدم تقارن اطلاعاتی بدلیل گزینش نادرست هزینه­هایی در معاملات ایجاد می­کنند. اگر اطلاعات نادرست توزیع گردد گروهی دارای اطلاعات بیشتری خواهند بود که با آنها معامله­گران آگاه گفته می­گردد. این وضعیت باعث به وجود آمدن شرایطی خواهد گردید که به تصمیم­گیری نادرست گروهی که دارای اطلاعات کمتری هستند می­انجامد: به بیانی دیگر منجر به گزینش نادرست آنها خواهد گردید(آکرولاف، 1970).

زمانی که بازارسازان از وجود افراد آگاه در بازار مطلع شوند از تعدیلی قیمت­های پیشنهادی و درخواستی سهام برای جبران ریسک گزینش نادرست که حاصل داد و ستد با مبادله­ کنندگان آگاه می باشد بهره می­گیرند. این امر باعث گسترش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می­گردد. که بیانگر افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی (توزیع نادرست اطلاعات) در بازار می باشد(وارن وبیلی[1]، 2006).

برای جذب سرمایه­گذاران بالقوه، شرکت با سهام خود را با كسر منتشر کنند و به همین دلیل هزینه سرمایه افزایش می­یابد الزام به افشای هر چه بیشتر اطلاعات، احتمال عدم تقارن اطلاعاتی به وجود آمده در بازار سهام را کاهش و به کاهش هزینه فرصت فروش سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه شرکت می­انجامد(بیامن و ورچیلا، 1996 و دیاموند و ورچیلا[2]، 1991).

به مقصود کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون­سازمان و برون­سازمانی افشای اطلاعات برای بهره گیری­کنندگان خارجی به دلیل پیام­دهی و کاهش احتمال گزینش نادرست که بر هزینه سرمایه شرکت موثر می باشد، کاهش زیادی صورت گرفته می باشد. از این رو، ادعا می­گردد که اطلاعات عمومی یک جایگزین مناسب برای اطلاعات ویژه و پرهزینه می باشد در همین پیوند (ورچیلا، 1982) نشان می­دهد که افزایش اطلاعات در دسترس، آشکارا میزان اطلاعات ویژه را کاهش می­دهد (ورچیلا، 1982) و همچنین (دیاموند، 1985) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که انتشار اطلاعات شرکتی انگیزه معامله­گران را برای ایجاد اطلاعات ویژه کاهش می­دهد و در نتیجه باعث کاهش ریسک حاصل از وجود این اطلاعات و کاهش شدت وضعیت سفته­بازی حاصل از وجود معامله­گران آگاه می­گردد(دیاموند، 1982).

مسئله اصلی در این پژوهش این می باشد که حجم مبادلات غیر عادی و ارزش معاملات سهام چه اثری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد و به دنبال این نتیجه می باشد که در صورت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تغیرات ارزش و حجم مبادلات غیر عادی سهام چگونه خواهد بود؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقيق

ارزش معاملات و حجم مبادلات غیر عادی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران مهم ترین ویژگی های تعیین کننده وضعیت بازار می باشد. در یک بازار فعال و مناسب ارزش معاملات صورت پذیرفته و حجم مبادلات غیر عادی سهام قابل معامله و در جریان معامله تأثیر به سزایی اعمال می کند همان گونه که گفته شده فعالیت مناسب بازار بورس به منزله رونق فعالیت های اقتصادی در بخش های تولیدی، خدماتی و تجاری می باشد.

همچنین، از نظر محقق ارائه اطلاعات صحیح، قابل اتکا و به موقع توسط شرکت ها و نحوه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در میزان و کیفیت معاملات و دستیابی متناسب سرمایه گذاران به بازده منطقی تاثیر قابل ملاحضه ای دارد.

گزینش نادرست با میزان تقارن اطلاعاتی در بازار ارتباط مستقیمی دارد گزینش نادرست، بیانگر منافع حاصل از مبادله بازارساز با مبادله کنندگان ناآگاه می باشد که برای جبران زیان های ناشی از مبادله ی او با مبادله­کنندگان اگاه دریافت می­گردد. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران آگاه تر از خود مواجه می باشد پس، سرمایه گذاران آگاه تر از بازار ساز زمانی که قیمت های تعیین شده بوسیله بازارساز پایین می باشد اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی بالاتر می باشد، اقدام به فروش سهام می­کند­. پس بازار سهام هنگام مبادله با سرمایه­گذاران آگاه تراز خود با مسئله گزینش نادرست مواجه می باشد. این مساله بازار ساز را به بالابردن قیمت پس از مبادله خرید و پایین آوردن قیمت پس از مبادله فروش تحریک می­نماید. این اصلاح قیمت بازارساز را نسبت به آن چیز که که از بابت فروش سهام دریافت نموده می باشد، بابت خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهند نمود. پس یک جزء شکاف قیمت که (گزینش نادرست) نامیده می­گردد حاصل تجدید نظر بازارساز در مورد قیمت­ها و بیشتر کردن شکاف قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله­گران آگاه می باشد (گلوشن و میلگرام[3]، 1985 و گویلاند وگامی، 1983). از این رو در تحقیقات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیری می­گردد­.

[1] Warren Bailey

[2] Diamond, D. & verrecchia

[3] Gloshen & Milyrom

تعداد صفحه : 84