با عنوان :  مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت

با عنوان :

مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

توسعه بخش کشاورزی و طریقه بهبود زندگی روستائیان بایستی یکی از مسائل اساسی برنامه های توسعه اقتصادی باشد. دستیابی به توسعه ای متناسب بدون توسعه بخش کشاورزی غیر ممکن می باشد. بویژه اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در مفهوم جدا شدن از وابستگی ها و به نوع رسیدن به خودکفایی مطرح گردد.

رسیدن به خود کفایی لازمه بهبود وضعیت اقتصادی می باشد لازم می باشد تا در روستاها کارهایی رواج یابد تا وضعیت اقتصادی را بهبود دهد به همین دلیل فعالیتهایی مانند پرورش کرم ابریشم در کنار سایر فعالیت های اقتصادی در سالهای اخیر موجب بهبود درآمد روستائیان می گردد

این پژوهش به مقصود مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا انجام شده می باشد هدف این پژوهش مطالعه اثرات اقتصادی تولید و پرورش کرم در اقتصاد خانوارهای روستایی می پردازد روش پژوهش توصیفی و تحلیل بوده و برای جمع اوری اطلاعات از رونهای کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات در کنار مطالعات کتابخانه به تکمیل پرسشنامه از خانوارهای روستایی اقدام شده می باشد نحوه انتخاب حجم نمونه جدول استاندارد مورگان و تعداد آن 379 خانوار می باشد که بصورت تصادفی تکمیل گردیده و نتایج بدست آمده نشان می دهد با در نظر داشتن اینکه مدت پرورش کرم ابریشم یک دوره 45 روزه می باشد و میزان هزینه آن نسبت به فعالیتهای دیگر کمتر می باشد پس درآمد خوبی را برای خانوارها ایجاد می کند و افراد روستایی علاقمند هستند که به این شغل بپردازند.

 مقدمه

فعالیتهای اقتصادی عبارتست از مجموعه فعالیت ها ی فردی و اجتماعی که در محیط روستا و به مقصود گذران زندگی و تامین رفاه مادی روستائیان به وقوع می پیوندد و در کل اقتصاد روستا را تشکیل می دهددر هر جامعه ای با در نظر داشتن زمان و سیاست های کلی جهان و جامعه در حال تغییر و تحول می باشد.

امروزه در نظر داشتن اهميت توليدات كشاورزي در امنيت غذايي جامعه و نيز ضرورت در نظر داشتن ابعاد اقتصادي توليد امري اجتناب ناپذير می باشد. عدم آگاهي كشاورزان در اين زمينه مي تواند خطر بزرگي را متوجه اقتصاد كشاورزي و ديگر بخشهاي توليد وارد كند . به مقصود نيل به امنيت غذايي علاوه بر اتخاذ سياستهاي مطلوب و برخورداري از منابع كافي ، بايد توليد كشاورزي به گونه اي باشد كه تمامي نيازهاي جامعه را بر آورده سازد.

علاوه بر طرف کردن نیازهای جامعه لازم می باشد تا درآمد کشاورزان را افزایش دهد . پرورش کرم ابریشم مانند فعالیتهایی می باشد که از گذشته در استان گیلان رواج داشته و امروزه اگر چه کم رنگتر از گذشته می باشد اما بعنوان فعالیت مکمل در کنار سایر فعالیتها همچنان ادامه دارد در این پژوهش به مطالعه تأثیر پرورش کرم ابریشم در اقتصاد خانوارها پرداخته شده که در 5 فصل به ترتیب زیر می باشد

فصل اول : کلیات پژوهش می باشد که شامل اظهار مسئله ، فرضیه ، هدف و سوال می باشد

فصل دوم : مروری بر ادبیات پژوهش می باشد که شامل تئوریها و نظریه های مرتبط با موضوع می باشد

فصل سوم : مواد و روش اجرای پژوهش می باشد که در آن به تشریح روش پژوهش و ویژگیهای جغرافیایی پرداخته شده می باشد

فصل چهارم : یافته های پژوهش می باشد که شامل یافته های توصیفی و تحلیلی می باشد که به تشریح مسئله پژوهش پرداخته شده می باشد

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات و آزمون فرضیه ها می باشد که در آن به اثبات فرضیه و نتیجه گیری از یافته ها و آزمون فرضیه ها پرداخته شده می باشد.

 1-1.اظهار مسئله

توسعه بخش کشاورزی و طریقه بهبود زندگی روستائیان بایستی یکی از مسائل اساسی برنامه های توسعه اقتصادی باشد. دستیابی به توسعه ای متناسب بدون توسعه بخش کشاورزی غیر ممکن می باشد. بویژه اگر توسعه اقتصادی و اجتماعی در مفهوم جدا شدن از وابستگی ها و به نوع رسیدن به خودکفایی مطرح گردد. توسعه بخش کشاورزی و روستایی اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا این بخش و نیروی انسانی شاغل در آن مسئول تامین مواد غذایی و مواد مورد نیاز برای جمعت فزاینده کشور می باشد. لذا لازم می باشد جامعه روستایی جایگاهی شایسته در کل فرایند توسعه بازیابد و بتواند نیازهای غذایی , و بعضی مواد اولیه صنایع را که امروزه به عنوان عامل حیاتی در سرنوشت کشور می باشد و با بهره گیری ازمنابع تولید داخلی تامین نماید. تحقق این امر برای رفع موانع و بهبود شرایط کار و زندگی در بخش روستایی می باشد و به گونه یقین نیل به این هدف نیز غیر از از طریق بکار گرفتن یک نظام برنامه ریزی مناسب مقدور نیست که در ایران از زمان های قدیم انجام می گرفته و تا امروز نیز بسیاری از کشاورزان روستایی از این طریق امرار معاش می کردند. شهرستان صومعه سرا با دارا بودن 142 نقطه روستایی در موقعیت جلگه ای قرار دارد. فعالیت غالب در روستاهای شهرستان صومعه سرا کشاورزی مبتنی بر زراعت برنج می باشد. در سالهای اخیر صنوبر کاری نیز رونق بسیار یافته می باشد و در این تحولات ، پرورش کرم ابریشم که در گذشته تأثیر بسزایی در اقتصاد روستاهای این شهرستان داشته می باشد تأثیر خود را تا اندازه زیادی از دست داده اما علی رغم آن تعداد قابل توجهی از خانوارهای روستایی به این فعالیت اشتغال دارند. این پژوهش بر آن می باشد تا ضمن مطالعه تحولات این فعالیت اقتصادی در سالهای اخیر علل این تغییرات را شناسایی کرده و ضمن تعیین تأثیر این فعالیت در اقتصاد روستاهای شهرستان راهکارهایی برای توسعه آن ارائه نماید و به این سوال اصلی پژوهش پاسخ دهد که تا چه اندازه کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا تاثیر گذار می باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت

با در نظر داشتن اینکه فعالیت کشاورزی بخش مهمی از فعالیتهای جامعه را تشکیل می دهد زیرا که امنیت غذایی جامعه به عهده بخش کشاورزی می باشد از طرفی بخش اعظمی از جمعیت را روستائیان تشکیل می دهد که از این طریق امرار معاش می کنند و از طرفی محدود بودن فرصتهای شغلی در روستا ضرورت در نظر داشتن بخش کشاورزی را ضروری می نماید بنابر این پرداختن به بحث کشاورزی اهمیت خاصی دارد و همچنین با در نظر داشتن اینکه شهرستان صومعه سرا در گذشته یکی از تولید کنندگان عمده در بخش پرورش کرم ابریشم بوده می باشد و در حال حاضر نیز این فعالیت در این شهرستان انجام می گردد بنابر این پرداختن به مسئله اثرات اقتصادی پرورش کرم ابریشم در این پژوهش لازم است .

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش « مطالعه اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» می باشد . دیگر اهداف پژوهش عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و معضلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

1-4- پرسشهای پژوهش

پرسش های این پژوهش عبارتند از:

1- چه عواملی بر نوسان تولید کرم ابریشم تاثیرگذار می باشد؟

2- پرورش کرم ابریشم در شهرستان صومعه سرا از نظر اقتصادی چه جایگاهی دارد؟

1-5.فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن اهداف و پرسش های پژوهش، دو فرضیه به توضیح زیر طرح شده می باشد:

1- میزان تقاضا مهمترین عامل در نوسان تولید کرم ابریشم می باشد.

2- پرورش کرم ابریشم در شهرستان صومعه سرا برای تولید کننده ها یک منبع درآمد جانبی بشمار می رود.

1-6.تعریف واژه ها و مفاهیم

كرم ابريشم: كرم ابريشم حشره اي از راسته بالپولكداران و خانواده Bombycidae می باشد و نام علمي آن Bombyx mori مي باشد. مراحل زندگي اش شامل چهار مرحله تخم ، لارو، شفيره و حشره كامل بوده و از حشرات با دگرديسي كامل محسوب مي گردد كه لاروها تنها از برگ توت تغذيه مي كنند(AnonymousT-2002). به گونه كلي زندگي كرم ابريشم از تخم نوغان شروع و به تخـم ختـــم مي گردد و هــدف از پرورش كــرم ابــريشـــم به دست آوردن پيلــه مي باشد(Ntaanu-2008).

اقتصاد روستا

اقتصاد روستایی علمی می باشد که از عوامل مختلف طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مالی، تجاری و صنعتی که در وضع یک واحد کشاورزی روستایی موثر می باشد بحث نموده و راه و روش اداره، طرق بهره گیری و رفع نیازهای کشاورزی را با ذکر نواقص و معضلات اظهار نماید (آسایش، 1381 ،ص15).

تأثیر : تأثیر به معنی مطالعه اثرات هر چیز می باشد در این پایان نامه مقصود از تأثیر میزان تاثیر گذاری کرم ابریشم در اقتصاد خانوارهایی روستایی شهرستان صومعه سرا می باشد.

پرورش : مقصود از پرورش دادن در بحث کشاورزی این می باشد که یک گیاه یا حشره را از مرحله تخمک گذاری تا مرحله نهایی مراقبت و مراحل نهایی را طی می کند و در نهایت از آن بهره برداری اقتصادی می نماید.

1-7. محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی

شهرستان صومعه سرا ، در طول جغرافيايي از ‘3  ْ49 تا ’31 ْ49 و عرض جغرافيايي ’15  ْ37 تا ‘3  ْ37 در غرب استان گيلان قرار دارد. مساحت اين شهرستان633 كيلومتر مربع مي باشد كه 3/4 درصد پهنه اين استان را تشكيل مي دهد. شهرستان صومعه سرا از شمال به شهرستان هاي بندرانزلي و رضوانشهر، از جنوب به شهرستان هاي فومن و شفت، از شرق به شهرستان رشت و از غرب به شهرستان ماسا

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 -1.پيشينه پژوهش

بطور کلی مطالعات و تحقیقات زیادی درسطح دنیا مانند کشورهای چین ، هندوستان، ژاپن، فرانسه ،برزیل، کره و…انجام گرفته می باشد.و همچنین پژوهشهایی توسط سازمانهای جهانی مانند سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O )دفتر بین المللی بیماریهای واگیر دامی(O.I.E)و به ویژه درلیون فرانسه درسال 1371 درانستیتوی ملی تحقیقاتی کشاورزی،برروی نژادها،بیماریها،چگونگی پرورش و تأثیر اقتصادی کرم ابریشم انجام گرفته می باشد.(اصلانی،1375،صص18-22).درایران نیز مطالعاتی توسط شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و وزارت کشاورزی(معاونت امورواحدهای تولیدی و صنعت)انجام شده می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

خمامی زاده ، (1375) ، درکتاب صنعت نوغان درایران،در ارتباط با گونه های کرم ابریشم،وضعیت ابریشم ایران وگیلان،معضلات صنعت ابریشم،صنایع دستی وابسته به پیله کرم ابریشم،اهمیت بازرگانی ابریشم و بیماریهای کرم ابریشم را به رشته تحریر درآورده می باشد.

اصلانی ، (1375)، در کتاب خود تحت عنوان کرم ابریشم و بیماریهای آن،در ارتباط با تکنولوژی جدید پرورش کرم ابریشم ،بیماریهای کرم ابریشـــم و روش پیشگیری آنهــا صحبت کرده می باشد.

نعمت نژاد، ،(1376) ،درکتاب خود تحت عنوان پرورش کرم ابریشم و مسائل مهم آزمایشگاهی آن ،در ارتباط با توتستان ،مشخصات کرم ابریشم،بیماریهای کرم ابریشم،ژنتیک کرم ابریشم و پرورش کرم ابریشم همچنین وضعیت جغرافیایی و وضغیت اقلیمی درخت توت و کرم ابریشم بیاناتی داشته می باشد.

اعتباری ،(1368)، در کتاب خود تحت عنوان اصول نوغانداری،در ارتباط با روشهای تولید نهال توت،عوامل مهم درزندگی ونمو درخت توت،روش های پرورش کرم ابریشم و برداشت پیله اشاراتی داشته می باشد.

ناظر عدل ،( 1368)، در کتاب خود تحت عنوان نگهداری کرم ابریشم، در ارتباط با پرورش کرم ابریشم از نظر اقتصادی،در ارتباط با توتستان،زمان پرورش کرم ابریشم که 6و حداکثر 8هفته طول می کشدو همچنین تاریخچه پرورش کرم ابریشم توضیح داده می باشد.

دراستان گیلان نیز مطالعاتی توسط شرکت پرورش کرم ابریشم و مدیریت جهاد کشاورزی گیلان انجام گرفته و مقالات مختلفی درفصلنامه پژوهشی ،فرهنگی،اجتماعی فرهنگ گیلان توسط دکتر نیمروزی با عنوان مطالعه تاریخی صنعت تولید ابریشم دراستان گیلان که در ارتباط با ابریشم خام گیلان درعهد صفویه و مهمترین محصول صادراتی به اروپا که سالانه 2800 عدل ابریشم خام صادر می شده می باشد و همچنین شرایط محیطی و اقلیمی مناسب برای تولید ابریشم خام نوشته شده می باشد.

خدیوی فرد،( 1376) ، در کتاب خود تحت عنوان (( تاریخچه ابریشم درگیلان)) در ارتباط با تاریخچه پیدایش کرم ابریشم،راه ابریشم، ابریشم درزمانهای مختلف(دوره اشکانی،اسلامی،مغول،تیموری، صفوی، افشاریه، زندیه، قاجاریه وجمهوری اسلامی)بحث کرده می باشد و همچنین یک طرح پژوهشی ،کاربردی در ارتباط با مطالعه خصوصیات ژنتیکی صفات اقتصادی کرم ابریشم بومی ایران توسط میر حسینی در سال 1379 به انجام رسید که مجری آن دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا- شرکت سهامی کرم ابریشم ایران- بود که دراین طرح 5گروه ژنتیکی کرم ابریشم بومی ایران موردآزمون قرارگرفته می باشد که پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی آنها برآورد شده می باشد و ارزیابی آنها براساس مجموع استعداد اقتصادی آنها صورت گرفته می باشد.

وهمچنین طرح تحقیقاتی دیگری با عنوان مطالعه خصوصیات کیفی کرم ابریشم ایران توسط میرحسنی و ویشگاهی در سال1380 به مقصود بهره گیری از توارث صفات کیفی 5واریته کرم ابریشم جهت بهره گیری از ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم بومی کشور انجام شده می باشد.

طرح ارزیابی تاثیر دما ورطوبت برعملکرد انواع آمیخته های تجاری کرم ابریشم ایران توسط میرحسینی و مواج پور در سال 1380 انجام گردید. در این طرح، پرورش کرم ابریشم بعنوان یک حشره صنعتی مفید و خونسرد درپرورش های خارج از استانداردهای محیطی مناسب و دستیابی به حداکثر ظرفیتهای مطلوب و تاثیر میکروکلیما وعواملی شامل دما و رطوبت و همچنین پرورش و عملکرد انواع آمیخته های تجاری تولید شده درایران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

طرح مطالعه میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به بیماری موسکاردین سفید توسط علیرضا صیداوی ،محمدرضا غلامی و محمدرضا بیابانی به مقصود مطالعه میزان مقاومت لاین های کرم ابریشم به قارچ عامل بیماری موسکاردین سفید با بهره گیری ازهفده لاین کرم ابریشم کشور درقالب طرح کاملاٌ تصادفی و نتایج حاصل از تجزیه های آماری انجام گردید و در طرح مطالعه طریقه مرگ و میر لاروهای بیست هیبرید کرم ابریشم دراثر ابتلا به بیماری گراسری توسط محمد رضا غلامی ،محمدرضا بیابانی و علیرضا صیداوی به مقصود مطالعه طریقه ابتلا به بیماری گراسری و مرگ و میر ناشی از آن در هیبریدهای کرم ابریشم، از تعداد زیادی لارو ابریشم بهره گیری گردید که پس از ایجاد آلودگی مصنوعی درابتدای سن چهارم لاروی، کلیه لاروهای بالغ یک بار دیگر بطور یکنواخت تحت دستور العمل مشابه تا پایان مرحله تنیدن پیله پرورش یافتند.

تعداد صفحه :50

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان